Laserové svařování

Laserovým svařováním lze vyrobit téměř všechny tvary svarů, které jsou běžné při konvenčním svařování.

Tato nová technologie nám umožňuje pokrýt ještě širší škálu výrobků a přináší tak neuvěřitelné výhody v podobě nových možností, jak našim zákazníkům dodat ještě lepší kvalitu.

Laserové svařování je spojovací technika, kterou se při vysoké rychlosti svařování a velmi nízké tepelné deformaci vytvářejí pružné, husté a opticky atraktivní štíhlé svarové spoje. Použitím ochranných plynů, jako je dusík, argon nebo helium, se vytváří hladký, lesklý svar bez začernání povrchu a bez oxidace, který obvykle nevyžaduje žádnou další úpravu.

Používané stroje

1x KUKA Laserový svařovací robot (Typ KR90 R3100 extra HA)
počet náprav: 8 efektivních os (celkem 11 os)
gramofon: 2osý naklápěcí a otočný modul na každé straně
Laser: 6kW vláknový laser
Optika: KUKA MWOI s motorizovaným zařízením pro kolimaci a podávání drátu

 

1x KUKA  Laserový svařovací robot

Příklady činností