Svařování vysokopevnostních ocelí

V konstrukčních ocelích hrají stále větší roli jemnozrnné konstrukční ocele s vyšší a vysokou pevností, tj. konstrukční ocele s jmenovitou mezí kluzu vyšší než 355 MPa.

Ocele této kvality se v oblastech, jako jsou stavební stroje (např. mobilní jeřáby), používají již delší dobu a nyní si nacházejí stále častěji cestu i do konstrukcí klasických ocelových, pozemních a mostních staveb.

Abychom splnili požadavky na svařovací technologie, byla v roce 2018 v naší společnosti zavedena samostatná „Svařovací linka 3 pro vysokopevnostní svařování".

Za tímto účelem byla přijata následující opatření

  • zkoušky svářečů podle ISO 9606 pro přídavný materiál FM2
  • kvalifikace pro další metody svařování (WPQR) podle ISO 15614 / 3× automatické / 8× částečně mechanické svařování
  • samostatné pokyny pro svařování podle ISO 15612 s dalšími pracovními instrukcemi a kontrolními plány