Zajištění_kvality

Nároky společnosti QUADRUS na kvalitu lze shrnout do jedné věty: Quadrus vyrábí kvalitu.

Kromě standardu v podobě certifikace podle normy ISO 9001:2015 to znamená i neustálé investice do zkušebního vybavení.

Vedle ručních měřicích prostředků, které v kovozpracujícím průmyslu představují standard, používá společnost Quadrus i speciální zkušební prostředky, které odrážejí nejnovější stav techniky.

Základem důsledného zajištění kvality v podniku jsou průběžné kontroly kvality, které začínají v oddělení příjmu zboží, pokračují výrobou a končí expedicí zboží.

Pořízením souřadnicového měřicího přístroje CRYSTA-Apex S203016 od výrobce Mitutoyo společnost Quadrus několikanásobně rozšířila své možnosti měření.

Používané stroje

Mitutoyo CRYSTA-Apex S203016 (souřadnicový měřicí přístroj)
Snímací systém: Otočná/sklopná hlava, měřicí hlava od firmy Renishaw se skenovací funkcí
Odchylka měření délky: E0, MPE = (4,5+8L/1000) µm
Rozsah měření: X 2 000 mm Y 3 000 mm Z 1 600 mm
Max. hmotnost obrobku: 4 000 kg
Software: MCOSMOS-3 PartManager, GEOPAK, CAT1000PS, SCANPAK, MeasurLink, GEOPAK-WIN programování offline

 

Mitutoyo CRYSTA-Apex S203016

Fischer Dualscope FMP100 se sondou FD13H (přístroj na měření tloušťky vrstvy)

Měření povlaků na železných a neželezných kovech – pomocí magnetické indukce a metody vířivých proudů.

Fischer Dualscope FMP100 se sondou FD13H

Zehntner Glosmeter ZGM 1110 ( leskoměr)

Zkušební metody: 20° / 60° / 85°

Zehntner Glosmeter ZGM 1110

Mitutoyo SJ-410 (přístroj na měření drsnosti vč. stativu)

Přenosný systém skenování referenční roviny s dotykovým LCD displejem (dotykovou obrazovkou) a integrovanou tiskárnou. Systém skenování referenční roviny pro měření primárního profilu (P), drsnosti (R), vlnitosti (W) 

Mitutoyo SJ-410

KB 250 BV+R Video (univerzální tvrdoměr)

Zkušební metody: HRC, HBW, HV

KB 250 BV+R Video

Příklady činností