Kvalita a certifikáty

Kvalita na čtvrtou

Certifikované řízení kvality podle DIN EN ISO 9001

ISO 9001 Průběžné kontroly kvality na všech výrobních stupních zajišťují zákazníkům maximální efektivitu během celé realizace zakázky. Mezinárodně uznávaná certifikace podle DIN EN ISO 9001 představuje ve společnosti QUADRUS standard.

„Již 26 let provádíme pro zákazníky z různých odvětví průmyslu a řemesel řezání laserem, svařování, prostřihování, vysekávání a tváření. Plníme jakkoliv individuální a rozmanité požadavky. Dodáváme vždy stejný produkt: kvalitu!“

V tom mají čtyři zakladatelé firmy jasno od samého začátku. Pro zachování konkurenceschopnosti na trhu nelze v otázce kvality připustit žádné kompromisy. Kvalita poradenství, kvalita přípravy práce, kvalita výroby, kvalita expedice, kvalita na čtvrtou.

Průběžné kontroly kvality na všech výrobních stupních zajišťují zákazníkům maximální efektivitu během celé realizace zakázky.

Mezinárodně uznávaná certifikace podle DIN EN ISO 9001 představuje ve společnosti QUADRUS standard. Stáhnout

Certifikáty

Certifikovaný svářečský provoz podle DIN EN 1090-2

Zertifizierter Schweißbetrieb nach DIN EN 1090-2 Od července 2013 nahrazuje nové evropské nařízení o stavebních výrobcích (CPR) dosavadní směrnici o stavebních výrobcích (CPD). Stavební výrobky musejí být nyní uváděny na trh podle nového nařízení. Týká se to především písemného prohlášení výrobce a změny označení CE.

Ocelové a hliníkové nosné konstrukční díly smějí být od 1. 1. 2011 prodávány s označením CE, pokud je prokázána shoda. Řada norem EN 1090 v Německu v budoucnosti nahradí vyhlášená technická pravidla DIN 18800-7 a DIN V 4113-3.

Pokud výrobci uvádějí své nosné konstrukční díly z oceli a hliníku do oběhu v Německu nebo v EU, musejí být certifikovaní nejpozději od července 2014 – po uplynutí přechodného období.

Podniky, které vyrábějí nosné konstrukční díly z oceli a hliníku, jsou nejpozději od července 2014 povinny dodržovat evropské nařízení o stavebních výrobcích (CPR, dříve směrnice o stavebních výrobcích) ve spojení s normou DIN EN 1090-1 harmonizovanou od konce roku 2010 a uvádět stavební výrobky na trh již jen s označením CE. Předpokladem je certifikace závodu a vlastní výrobní kontroly, jakož i dohled nad nimi.

Certifikátem neprokazují pouze kvalifikaci vlastních zaměstnanců a požadované technické vybavení, ale i dodržování podstatných stanovených vlastností svých konstrukčních dílů a výrobků.

Certifikát je nezbytným předpokladem pro CE označení konstrukčních dílů z oceli a hliníku a související volný pohyb zboží v EU.

Stáhnout

Požadavky na kvalitu svařování podle DIN EN ISO 3834-2
(Souhrnné požadavky na kvalitu)

Zertifizierter Schweißbetrieb nach DIN EN 1090-2

Mezinárodní řada norem DIN EN ISO 3834 a násl. stanovuje pro výrobce požadavky na kvalitu svařování a upravuje zásady pro zajišťování kvality tavně svařovaných konstrukčních dílů a konstrukcí. Norma DIN EN ISO 3834 se vztahuje na svařování v sériové výrobě, kusové výrobě, při opravách a na stavbě (montáž) a platí pro všechny oblasti použití svařování. Přebírá funkci systému zajišťování kvality při svařování a zároveň tvoří základ pro plnění požadavků normy v předpisech týkajících se použití, např. EN 1090-1 a EN 15085-2.

Stáhnout

Energetický management podle DIN EN ISO 50001

ISO 50001

ISO 50001 je celosvětově platná norma (ISO), která má podporovat podniky při budování systematického energetického managementu. Certifikace slouží rovněž k prokázání souladu systému energetického managementu s normou. Systematický energetický management vychází z evidence energetických toků v podniku (zdroje energie, používání energií, spotřebiče energie) a z vyhodnocení stavu energetické efektivity především zařízení a procesů, které mají význam z hlediska celkové spotřeby energie. Tato evidence vytváří základ pro realizaci technických opatření zaměřených na zlepšení energetické účinnosti i pro strategické a organizační úkoly managementu. Organizační a technická opatření mají v dlouhodobějším časovém horizontu vést k systematickému zlepšování výkonů ve vztahu k energiím a šetřit tak zdroje.

Stáhnout

Ocenění

Nejlepších 50 bavorských podniků v roce 2012

Bayerns Best 50 - 2012 Toto ocenění Bavorského státního ministerstva hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologií se uděluje každý rok podnikům, kterým se v uplynulých letech dařilo nadprůměrně zvyšovat svůj obrat a počet zaměstnanců. Po letech 2007 a 2009 nám toto ocenění již potřetí udělil státní ministr Martin Zeil na recepci, která se konala 2. 7. 2012 v Císařském sále Královské rezidence Mnichov.

Nach den Jahren 2007 und 2009 wurde diese Auszeichnung, bereits zum dritten Mal, bei einem Empfang am 02.07.2012 im Kaisersaal der Residenz München, durch den Staatminister Martin Zeil, verliehen.

Nejlepších 50 bavorských podniků v roce 2009

Bayerns Best 50 - 2009 Ministr hospodářství Martin Zeil udělil na Bavorském státním ministerstvu 50 dynamickým podnikům ocenění „Nejlepších 50 bavorských podniků“.

V obvodu Obchodní a průmyslové komory se podařilo výrazně zvýšit obrat a počet zaměstnanců celkem 8 podnikům.

Nejlepších 50 bavorských podniků v roce 2007

Bayerns Best 50 - 2007 Ocenění společných výsledků, na které můžeme být hrdí. Cenu osobně převzali jednatelé společnosti Quadrus v Mnichově. V zastoupení všech, kteří se na úspěchu podíleli. Protože tento výsledek je možný pouze díky mimořádné angažovanosti všech zaměstnanců, bezproblémové spolupráci s dodavateli a samozřejmě věrnosti našich zákazníků.

„Toto ocenění vnímáme jako potvrzení naší dosavadní práce a vděčně jej přijímáme jako impulz do budoucna“. Alois Gsödl, jednatel