Aktuality

01.09.2023

Zahájení vzdělání ve společnosti QUADRUS

Do profesního života u nás nastupují tři učni


Se začátkem školního roku 1. září začíná třem učňům jejich profesní život ve společnosti QUADRUS Metalltechnik. Dominik Forster, Christoph Krech a Felix Lippert se u nás budou učit v oboru konstrukční mechanik.
Vedení společnosti leží vzdělání velice na srdci, proto nové zaměstnance přivítali jednatelé Alois Gsödl a Markus Gsödl společně s vedoucím výuky Dominikem Böslem.


Po přivítání obdrželi noví učni informace o podniku a nadcházejících třech a půl letech výuční doby.
Aktuálně máme mezi svými zaměstnanci 9 učňů. I letos ukončili dva učňové svou odbornou přípravu a byli zařazeni mezi kvalifikované pracovníky.
Bohužel obsadit volná učňovská místa je stále obtížnější. Aktuálně připadají na jednoho uchazeče téměř dvě volná učňovská místa.


I v roce 2024 se budou vzdělávat další konstrukční mechanici/mechaničky a obchodníci pro management digitalizace. Budeme rádi, pokud naše učňovská místa nějaké uchazeče zaujmou.
Jednatelé i všichni zaměstnanci přejí novým učňům dobrý start do profesního života!
 


17.07.2023

Den pro rodiče 2023

1. září 2023 začíná nový školní rok.
Minulý pátek nás navštívili noví učni se svými rodiči, kteří si prohlédli budoucí pracoviště svých dětí.


Studium u nás zahajují tři chlapci v oboru konstrukční mechanik se zaměřením zpracování tenkých plechů nebo svařování.
Pro nás ve společnosti QUADRUS je důležité, aby rodiče našich nejmladších zaměstnanců poznali podnik a lidi, se kterými jejich potomci začínají svou kariéru.


Tato „tradiční akce“ se u nás koná od roku 2012!
 


07.07.2023

Nový návěs

Více obrázků (3)

Náš nový návěs Schmitz Cargobull má povolenou celkovou hmotnost 36 tun.


Na délku má pořádných 13,62 m a pojme náklad cca 100 m³ – to je dost místa i na extra velké sestavy i jednotlivé díly.


Návěs slouží k zásobování našich zákazníků a nyní brázdí silnice našeho krásného regionu. Možná ho někdy potkáte.


Přejeme týmu QUADRUS šťastnou a bezpečnou cestu!
 


04.05.2023

Girls' Day ve společnosti QUADRUS

26. dubna 2023 se konal celoněmecký „Girls' Day“.
V tento den se dívky mohou seznámit s takzvanými „mužskými profesemi“, které by za normálních okolností do svého výběru povolání nezahrnuly.

Společnost QUADRUS se „Girls' Day“ zúčastnila popáté a otevřela závod pěti děvčatům. Ta měla možnost získat z první ruky informace a praktické zkušenosti z kovoprůmyslu, zejména k profesi konstrukční mechaničky.

Vedoucí výuky Dominik Bösl uvítal dívky společně s jejich „kmotry“ Ferdinandem a Sebastianem, učni oboru konstrukční mechanik. Po prohlídce závodu mohly dívky pod vedením obou učňů pracovat v tréninkovém koutku na vlastním díle. Po „skončení směny“ si každá z nich mohla odnést domů vlastnoručně vyrobené stolní hodiny značky QUADRUS.

Na závěr dostala každá dívka certifikát a tričko QUADRUS. Dívky dostaly nabídku prohloubit své zkušenosti z „Girls' Day“ na týdenní podnikové stáži.

Aktuálně není mezi našimi učni žádná mladá dáma. Ale tato profese se hodí i pro dívky, což mohou potvrdit i naše čtyři dosud vyučené konstrukční mechaničky!
 


21.04.2023

2023 – Konečně znovu! „Higtech live!“

Po téměř čtyřleté přestávce se mohl ve dnech 11. až 14. 4. 2023 opět konat projekt „Hightech live!“. V našem kempu „Hightech live!“ jsme přivítali 12 žáků středních škol, z toho 4 dívky.

Kemp uspořádala společnost QUADRUS Metalltechnik v osvědčené spolupráci s firmami HORSCH ve Schwandorfu, společností emz-Hanauer v Nabburgu a Vzdělávacím institutem bavorského hospodářství (Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft, bbw).

V úterý byli účastníci u nás ve Schmidgadenu.
Po uvítání, podnikové exkurzi a představení výuky proběhlo programování, laserové řezání, ohraňování, zahlubování a odhrotování plechových dílů na katamarán. Během této doby se v podniku o účastníky starali tři učni.

Součástí podpůrného týmu byl také Jonas Baumer, který se sám zúčastnil kempu HTL v roce 2017; od září 2020 je učněm v oboru konstrukční mechanik. Na konci kempu si každý účastník odnášel plechové díly na katamarán, které sám vyrobil, a spoustu informací o společnosti QUADRUS a o naší výuce.

Ve středu proběhla ve firmě HORSCH výroba plastových plováků a ve čtvrtek ve firmě emz následovaly montáž a instalace kompletní elektroniky a solárních modulů pohonu.

Celý projekt skončil závěrečnou prezentací. Účastníci zábavnou formou prezentovali své zážitky z týdne kempu před rodiči, učiteli, zástupci firem a hosty z řad politiků. Kromě toho samozřejmě následovala zkušební jízda se solárními katamarány.

Účastí v tomto projektu chce být společnost QUADRUS více vnímána veřejností jako dobrá a atraktivní vzdělávací společnost a zaměstnavatel v regionu!

„Hightech live!“ je pro nás úspěch: Dosud jsme z kempu získali do našeho vzdělávání šest učňů!
 


03.04.2023

Veletrh vzdělávání 2023 byli jsme přitom

Ve dnech 26. a 27. března se v městské hale Maxhütte – Haidhof konal veletrh vzdělávání okresu Schwandorf.
Společnost QUADRUS se tohoto veletrhu zúčastnila poprvé. Celkem zde bylo 93 vystavovatelů z oblasti průmyslu, řemesel, zdravotnictví, vzdělávacích zařízení a veřejných služeb.
V našem stánku ve veletržní hale jsme po oba dny propagovali možnosti vzdělávání ve společnosti QUADRUS. Naše nabídka se setkala s velkým zájmem, v průběhu veletrhu jsme hovořili s potenciálními uchazeči. Několikrát byla také vyžádána naše nabídka praxe.

V pondělí v den veletrhu byl na programu také speed dating. Zde se žáci mohli přihlásit cíleně u zastoupených firem ke krátké seznamovací schůzce. Pět žáků ze střední školy se registrovalo ke schůzce u společnosti QUADRUS.

Vedle nabídky na veletrhu v Maxhütte – Haidhofu probíhala souběžně veletržní nabídka i digitálně. Na této stránce si každý vystavovatel mohl založit vlastní profil, ze kterého bylo možné přejít přímo na další informace o firmě.

Zejména proto, že v dnešní době se firmy musí ucházet o přízeň studentů, je veletrh vzdělávání důležitou platformou pro zdůraznění kvalit dostupných míst v učňovských oborech.
 


17.02.2023

Hightech live opět startuje

Více obrázků (3)

Už netrpělivě čekáte, že opět začne Hightech live? Vaše čekání je u konce!

Bez nátlaku si můžete vyzkoušet technické učňovské obory a zjistit, zda je to pro vás to pravé.

Společně s učni a instruktory můžete pracovat na strojích a vyrábět vlastní obrobky.
Učni vám z první ruky řeknou, jak vypadá jejich běžný pracovní den a co je v jejich oboru důležité.

Večer strávíte společně s ostatními účastníky kempu a s podpůrným týmem.
Informace a přihlášku najdete zde: www.tezba.de
 


20.01.2023

Slavnostní předávání cen – blahopřejeme našim třem vítězům

Naši kolegové Dominik B., Alexander K. a Alexander L. si minulý čtvrtek převzali své výhry.
Po účasti v naší interní soutěži v rámci adventního kalendáře se dostali do slosování a ve středu byli náhodně vylosováni.

• 3. místo: Alexander L. – agenturní pracovník v montáži. Obdržel poukázku na tankování v hodnotě 25,00 €. (vlevo)

• 2. místo: Alexander K. – pracovník v konstrukci vzorových dílů. Od roku 2011 pracoval ve svařovací technice a počátkem tohoto roku přešel do konstrukce vzorových dílů. Nad mraky... Alex si může vychutnat okružní let z letiště ve Schmidgadenu. (vpravo)

• 1. místo: Dominik B. – instruktor a odborník na bezpečnost práce. Ve společnosti pracuje od roku 1999. Dominik získal hlavní cenu a může se těšit na víkend s novým vozem Audi Q4 E-Tron, který poskytla firma Manz ze Schwarzenfeldu. (uprostřed)

Děkujeme všem zúčastněným a přejeme hodně štěstí do dalšího kola!
 


14.01.2023

Ocenění dlouholetých zaměstnanců

Společnost QUADRUS předala na podnikovém shromáždění v prosinci 2022 celkem 33 zaměstnankyním a zaměstnancům za jejich dlouholeté působení diplomy za 10, 15 nebo 20 let odpracovaných v podniku.
Děkujeme všem jubilantům za jejich věrnost společnosti a dosavadní podporu.

 


21.10.2022

Dva učni končí své studium

Oba po třech letech úspěšně ukončili své studium závěrečnou zkouškou.

Leonie Müller vystudovala obor konstrukční mechanička se zaměřením na svařování. Matthias Schreiber absolvoval stejný obor s tím samým zaměřením.

Oba byli od poslední části výcviku přiděleni do svých budoucích domovských oddělení. Leonie je posilou našeho svařování L2, kde ve dvousměnném provozu jako MAG svářečka svařuje jednotlivé díly do svařovaných sestav. Matthias rovněž pracuje v L2, ve dvousměnném provozu svařuje a opracovává díly z hliníku a ušlechtilé oceli jako WIG svářeč. Naši mladí kvalifikovaní pracovníci byli ve svém oddělení dobře přijati jako vítaná posila.

Vysvědčení Obchodní a průmyslové komory obdrželi z rukou jednatelů Aloise Gsödla, Wernera Prüflinga, Hanse Maiera a vedoucího výuky Dominika Bösla. Na svou cestu za novými pracovními úkoly obdrželi kromě přání všeho nejlepšího i doporučení, aby se po celý život stavěli k výzvám profesního života čelem.

Vedení společnosti i všichni zaměstnanci jim přejí mnoho úspěchů v profesním i soukromém životě.

V současnosti se u nás vzdělává 8 učňů. Společnost QUADRUS provádí výuku, aby mohla část poptávky po kvalifikovaných pracovnících pokrýt z řad odborníků, kterým sama poskytla vzdělání.

V současnosti hledáme od 1. září 2023 učně (m/ž/n) pro učební obor konstrukční mechanik.
 


16.09.2022

QUADRUS se změní na zelenou

Více obrázků (2)

Téma ochrany životního prostředí a obnovitelných energií je důležité i pro náš podnik.
A aby to nebyl jen bod programu, začali jsme jednat a na střechu naší nové skladové haly jsme nainstalovali fotovoltaický systém o výkonu 100 kW.
Proč jsme se rozhodli pro fotovoltaické zařízení?

 

  • Ekologická výroba proudu na rozdíl od všech fosilních paliv.
  • Zdroj energie (sluneční záření) je k dispozici v neomezeném množství a zdarma.
  • Během používání nevzniká žádné zatížení hlukem, zápachem nebo škodlivými látkami.
  • Díky systému skladování elektřiny lze vyrobenou elektřinu využívat i v době, kdy nesvítí slunce.

 

Informace: Fotovoltaické zařízení mění za pomoci solárních článků sluneční záření na elektrický proud.
 


08.09.2022

Zahájení vzdělávání ve Schmidgadenu!

Učeň vstupuje ve společnosti QUADRUS do profesního života


Náš nový učeň vstoupil minulý týden ve společnosti Quadrus do další etapy svého života. Sebastian Graja z Nabburgu se u nás vyučil konstrukčním mechanikem a je nyní, spolu se 7 dalšími učni, součástí našeho týmu.

 

Vedení společnosti leží vzdělání velice na srdci, proto nové zaměstnance přivítali jednatelé Alois Gsödl a Hans Maier společně s vedoucím výuky Dominikem Böslem. Po přivítání obdržel nový zaměstnanec informace o podniku a nadcházejících třech a půl letech výuční doby.

 

Přejeme mu dobrý start ve společnosti Quadrus a hodně úspěchů a zábavy při vzdělávání!

 

Bohužel je stále obtížnější obsadit volná učňovská místa. U nás letos zůstala neobsazena tři místa.
V Bavorsku aktuálně připadají na jednoho uchazeče téměř dvě volná učňovská místa.

 

Máte již nyní zájem o vzdělávání v roce 2023? Pak najdete veškeré informace na naší domovské stránce v sekci Kariéra
 


28.07.2022

Uvedení našeho 6. laserového řezacího zařízení do provozu

Více obrázků (1)

Aktualizace: Naše 6. laserové řezací zařízení již bylo uvedeno do provozu!


Chtěli byste vědět, proč jsme se rozhodli pro laser TruLaser 5030 L52?
Ukážeme vám to!

 

  • Vysokorychlostní řezání tenkého plechu
  • Rychlá instalace řezací hlavy
  • Automatická výměna trysky a automatické vystředění paprsku
  • Kontrola trysek (detekce a automatická výměna poškozených trysek)
  • Vysoká kvalita dílů ze silného hliníku (plechy do 15 mm)
  • Bezproblémové řezání ocelových a nerezových plechů do tloušťky 25 mm


To vše vytváří optimální podmínky pro zvýšení našich kapacit a rovněž pro splnění stále rostoucích požadavků a přání našich zákazníků.
 


08.07.2022

Škola a QUADRUS

Více obrázků (1)

Nedílnou součástí spolupráce se školami v okolí jsou pravidelné prohlídky závodu. Ve středu nás navštívila střední škola Schwarzenfeld s 20 žákyněmi a žáky z 8. třídy.

Po krátkém představení společnosti a možností vzdělávání následovala prohlídka hal a areálu závodu. Naši návštěvníci byli ohromeni zejména velkými sestavami, které se zde vyrábějí, strojovým parkem a s ním spojenými pořizovacími náklady.

Zvláště potěšitelné na prohlídce bylo:
o den později požádali dva žáci o týdenní praxi během nadcházejících týdnů! Těší nás zájem o náš podnik a žákům jsme praxi přislíbili.
 


10.06.2022

Zdařilá spolupráce s překážkami

Více obrázků (2)

Předáním her „Čtyři v řadě“ osmi žákům střední školy ve Schmidgadenu končí projekt školy a společnosti QUADRUS Metalltechnik.


Spolupráce pod vedením paní Paulus (střední škola Schmidgaden) a Dominika Bösla (QUADRUS) začala v říjnu 2021 prohlídkou závodu a zapojením do projektu výroby hry „Čtyři v řadě“ z kovových dílů. Jeden den v týdnu byli vždy 4 žáci v rámci technické výchovy v tréninkovém koutku společnosti QUADRUS a s pomocí našich učňů vyráběli jednotlivé díly.


Spolupráce byla plánována na několik týdnů, ale pak opět přišel koronavirus a projekt jsme museli po několika termínech přerušit. Počátkem roku 2022 jsme nemohli hned začít a potom se objevily problémy s termíny. Proto hry vyrobili naši učni, protože žáci mezitím měli závěrečné zkoušky.


Při setkání na nádvoří střední školy předali naši učni žákům hry „Čtyři v řadě“. Během malého občerstvení byly otestovány taktické schopnosti žáků a našich učňů při několika partiích hry „Čtyři v řadě“.


Společnost QUADRUS Metalltechnik doufá, že díky spolupráci se školami ji budou žáci velice brzy vnímat jako zajímavé místo, kde je možné se vyučit. Jelikož počty uchazečů o učňovské obory stále klesají, snažíme se v QUADRUS Metalltechnik upozornit na naše učňovská místa právě prostřednictvím takových projektů.
 


01.06.2022

Silný výkon

Dva podnikoví učni po třech a půl letech úspěšně dokončili své vzdělání složením závěrečné zkoušky.
Jonas Ram se stal konstrukčním mechanikem se zaměřením na zpracování tenkých plechů. Ameer Al-Rubaye ukončil vzdělání v oboru konstrukční mechanik se zaměřením na svařování.


Oba naši mladí odborníci pracují již nějaký čas ve svých domovských odděleních: Jonas pracuje v oblasti laserové a vysekávací techniky, kde ve třísměnném provozu obsluhuje laserová zařízení. Ameer rovněž v třísměnném provozu obsluhuje svařovací robotická zařízení v našem oddělení svářecí techniky. Naši mladí kvalifikovaní pracovníci byli ve svých odděleních dobře přijati jako vítaná posila.


U Ameera je zajímavé, že do Německa přišel se svou rodinou v roce 2015 jako uprchlík z Iráku. Ameer se musel naučit nový jazyk a v roce 2018 úspěšně ukončil středoškolské vzdělání. A poté v září přišel k nám do učení. Náročnou písemnou zkoušku Ameer dobře zvládl i přesto, že německy mluví a píše teprve zhruba 6 let!


Vysvědčení Obchodní a průmyslové komory obdrželi z rukou jednatelů Aloise Gsödla, Markuse Gsödla a Wernera Prüflinga a vedoucího výuky Dominika Bösla. Na svou cestu za novými pracovními úkoly obdrželi kromě přání všeho nejlepšího i doporučení, aby se po celý život stavěli k výzvám profesního života čelem.
Vedení společnosti i všichni zaměstnanci jim přejí mnoho úspěchů v profesním i soukromém životě.


V současnosti se u nás vzdělává 10 učňů. Společnost QUADRUS provádí výuku, aby mohla část poptávky po kvalifikovaných pracovnících pokrýt z řad odborníků, kterým sama poskytla vzdělání.


V současnosti hledáme učně (m/ž/n) pro učební obor konstrukční mechanik se zahájením výuky 1. září 2022.
 


10.05.2022

Ženská síla ve společnosti QUADRUS

Věděli jste, že...?


počet žen ve společnosti QUADRUS stále roste?


Přestože podíl žen v klasických „mužských profesích“ od roku 2019 bohužel klesá, zaměstnáváme v naší společnosti více než 70 žen a jejich počet každoročně roste.


#Ženská síla v tvářecí technice, montáži, logistice nebo dokonce v učebním oboru konstrukční mechanička.
U nás má každý stejné šance
 


22.04.2022

Ramadama pro čisté životní prostředí

Naši učni během každoroční úklidové akce uklízejí odpadky v prostorech závodu a řádně je likvidují.


Problémy způsobené znečištěním životního prostředí odpady nejsou na první pohled zřejmé.


Odpadky na Zemi berou rostlinám v půdě sluneční světlo. Navíc mohou odpadky otrávit zvířata a vodu.
(Obrázek: GASCHT / Gastgeber Schule für Tourismusberufe)
 


14.04.2022

Veselé Velikonoce!

Tak jako k Vánocům patří stromeček, patří k Velikonocům zajíček.
Proto jsme dnes jako malé poděkování předali všem zaměstnancům #týmuQuadrus čokoládové zajíčky.


Všem přejeme hezké Velikonoce, pohodové sváteční dny a mnoho úspěchů!
 


05.04.2022

Odchod do důchodu

Firma QUADRUS se loučí s panem Manfredem Putzem, který odchází na zasloužený odpočinek.


Pan Putz u nás pracoval od roku 2006 v oddělení svařovací techniky.


Jako poděkování mu vedení společnosti v přítomnosti pracovníka odpovědného za svařovací techniku a vedoucího útvaru svařovací techniky předalo dárek k odchodu do důchodu.


Do budoucna mu přejeme vše nejlepší.
 


28.03.2022

Dodávka a instalace!

Byl dodán nový laser Trumpf TruLaser 5030 L52. Aktuálně provádíme instalaci laserového řezacího stroje a jednotky LiftMaster.


Tím se celkový počet našich laserových řezacích zařízení zvyšuje na 6!


Chtěli byste vědět, co se bude dít dál? Pak nás sledujte na Facebooku, Instagramu nebo na naší domovské stránce!

  


03.03.2022

Rozšíření našeho strojového parku

Náš strojový park v oblasti svařovací techniky byl rozšířen o nový svařovací robotický systém Severt typu OTC FD-V8L (svařovací metoda CMT).


Zařízení je vybaveno svářečkou Fronius (FRONIUS Trans Puls Synergic 400i CMT) a otočným a naklápěcím stolem.


Ten prostřednictvím 6 pohybových os zajišťuje ideální uchopení a umístění obrobků.


Kromě toho je zařízení vybaveno nejnovější technikou, která zajišťuje optimální výsledek.
 


03.02.2022

Zkušenosti dlouholetých zaměstnanců

Vzhledem k současné situaci se naše podniková schůze v roce 2021 nemohla uskutečnit v obvyklém rozsahu. Konala se dodatečně nyní v únoru 2022 v malém okruhu účastníků.


Obchodní vedení společnosti QUADRUS předalo za rok 2021 celkem 33 zaměstnancům diplomy za 10, 15 nebo 20 let odpracovaných v podniku.


Děkujeme všem jubilantům za jejich věrnost společnosti a dosavadní podporu.
 


16.11.2021

Nová namísto staré!

V našem oddělení laserového řezání jsme nahradili řezačku Trumpf TruLaser 3030 L20 strojem Trumpf Laser 5030 L52.


Vzhledem k mimořádně efektivnímu provozu používáme řezačku TruLaser 5030 (L52), která nás přesvědčila vysokým výkonem a čistými řezy.

 

Umožňuje řezat ocelové a nerezové plechy do tloušťky 25 mm a hliníkové plechy do tloušťky 15 mm.

 


26.10.2021

Rozšíření našeho vozového parku

Více obrázků (2)

Nový vysokozdvižný vozík Linde H35D dodaný firmou Beutelhauser.


Patří do modelové řady 2021 a je vybaven nejnovějšími technologiemi.


Výška zdvihu činí 3,4 metru. Stroj je navíc vybaven zařízením pro couvání se signalizací pomocí optických prvků a symbolů. Slouží včasné detekci vozidel a osob v dopravních uličkách a v oblasti nepřehledných křižovatek. Tím je zajištěna optimální bezpečnost.


Kromě toho nám umožňuje zajistit bezvadný tok materiálu a pomáhá zamezit výpadkům vnitropodnikové dopravy.

 


26.10.2021

Rozšíření našeho strojového parku

Více obrázků (1)

Dnes jsme rozšířili náš strojový park v oddělení tvářecí techniky o další stroj firmy Trumpf – ohraňovací lis TruBend 5170 CNC.


Díky délce ohybu 3 230 mm a lisovacímu tlaku 173 tun lze bez problémů tvarovat díly.
Stroj je navíc vybaven nejnovější technologií firmy Trumpf a umožňuje ergonomickou práci.
Další technické údaje naleznete na naší úvodní stránce.
 


03.09.2021

Výborné výsledky našich učňů

Pět učňů společnosti QUADRUS ukončilo po třech letech úspěšně své studium závěrečnou zkouškou u Obchodní a průmyslové komory.Hanna Reblerová získala vzdělání v oboru obchodně-administrativních činností. Lisa Ecklová a Christoph Müller získali vzdělání v oboru konstrukční mechanik se zaměřením na zpracování tenkých plechů. Simon Fischer a Fabian Rauch ukončili vzdělání v oboru konstrukční mechanik se zaměřením na svařování.Naši čtyři konstrukční mechanici složili po zkráceném studiu zkoušky a dosáhli skvělých výsledků. Čtyři z našich učňů byli navíc oceněni vládou Horní Falce za mimořádné studijní výsledky na učilišti! Musíme zmínit především Lisu Ecklovou s průměrným prospěchem 1,0 a Hannu Reblerovou s průměrem 1,2!Naši mladí odborníci pracují již nějaký čas ve svých domovských odděleních: Hanna posílila naši účtárnu, Lisa pracuje v oddělení montáže, Christoph programuje naše lasery a vysekávací lisy, Simon a Fabian pracují jako svářeči MAG na lince 2 v oddělení svařování. Naši bývalí učni byli ve svých odděleních dobře přijati jako vítaná posila.Vysvědčení Obchodní a průmyslové komory obdrželi z rukou jednatelů Aloise Gsödla, Markuse Gsödla, Wernera Prüflinga, Antona Prüflinga a vedoucího výuky Dominika Bösla. Na svou cestu za novými pracovními úkoly obdrželi kromě přání všeho nejlepšího i doporučení, aby se po celý život stavěli k výzvám profesního života čelem.Vedení společnosti i všichni zaměstnanci jim přejí mnoho úspěchů v profesním i soukromém životě.V současnosti se u nás vzdělává 10 učňů. Společnost QUADRUS provádí výuku, aby mohla část poptávky po kvalifikovaných pracovnících pokrýt z řad odborníků, kterým sama poskytla vzdělání.Aktuálně hledáme učně (m/ž) pro učební obor konstrukční mechanik se zahájením výuky 1. září 2022. Hlásit se mohou žáci, kteří mají o obor zájem. Bližší informace naleznete zde na naší domovské stránce v sekci Kariéra!
 


29.04.2021

Odchod do důchodu

Firma QUADRUS se loučí s panem Gerhardem Rennerem, který odchází na zasloužený odpočinek.

 

Pan Renner u nás pracoval od roku 2017 v oddělení logistiky.

 

Zástupce vedení společnosti pan Hans Maier mu jako poděkování předal v přítomnosti vedení útvaru logistiky dárkový koš.

 

Do budoucna mu přejeme vše nejlepší a hodně zdraví.
 


29.04.2021

Z podnikového učně kvalifikovaným pracovníkem

Čtyři podnikoví učni úspěšně dokončili po třech a půl letech své vzdělání složením závěrečné zkoušky.


Fabian Zenger se stal konstrukčním mechanikem se zaměřením na zpracování tenkých plechů. Christian Kochherr, Kilian Lindner a Florian Prifling získali vzdělání v oboru konstrukční mechanik se zaměřením na svařování.


Naši mladí odborníci pracují již nějaký čas ve svých domovských odděleních: Fabian je zaměstnán v našem oddělení výroby modelů a šablon. Florian, Kilian a Christian pracují jako svářeči MAG a WIG v oddělení svařování. Naši mladí kvalifikovaní pracovníci byli ve svých odděleních dobře přijati jako vítaná posila.


Vysvědčení Obchodní a průmyslové komory obdrželi z rukou jednatelů Aloise Gsödla, Markuse Gsödla, Wernera Prüflinga, Hanse Maiera a vedoucího výuky Dominika Bösla. Na svou cestu za novými pracovními úkoly obdrželi kromě přání všeho nejlepšího i doporučení, aby se po celý život stavěli k výzvám profesního života čelem.


Vedení společnosti i všichni zaměstnanci jim přejí mnoho úspěchů v profesním i soukromém životě.


V současnosti se u nás vzdělává 16 učňů ve dvou oborech. Společnost QUADRUS provádí výuku, aby mohla část poptávky po kvalifikovaných pracovnících pokrýt z řad odborníků, kterým sama poskytla vzdělání.


V současnosti hledáme učně (m/ž) pro učební obor konstrukční mechanik se zahájením výuky 1. září 2021.
 


29.09.2020

Z podnikového učně kvalifikovaným pracovníkem

Po třech a půl, resp. třech letech dokončilo v roce 2020 šest učňů společnosti QUADRUS Metalltechnik úspěšně své vzdělání složením závěrečné zkoušky.

 

Čtyři z nich dokončili své studium v lednu. Nina Bejleková, Daniel Hoyer a Johannes Hofstetter vystudovali učební obor konstrukční mechanik se zaměřením na zpracování tenkých plechů. Své vzdělání dále dokončil Daniel Keith a stal se konstrukčním mechanikem se zaměřením na svařování. V lednu proběhla premiéra. Nina je první učnicí společnosti QUADRUS, která skládala závěrečnou odbornou zkoušku, i když němčina není jejím mateřským jazykem.

 

Hannes Wurmstein a Lukas Ruhland dokončili své vzdělání v červenci. Oba se stali konstrukčními mechaniky se zaměřením na zpracování tenkých plechů.

 

Naši noví kvalifikovaní pracovníci jsou zaměstnáni v následujících odděleních: Daniel Keith pracuje jako svářeč na lince 1 v našem oddělení svařování. Daniel Hoyer a Johannes posílili oddělení tváření a obsluhují naše lisy. Nina obsluhuje v oddělení řezání a střihání náš trubkový laser a strojní pily. Hannes pracuje v oddělení třískového obrábění na obráběcích centrech a Lukas montuje různé konstrukční celky zákazníků v našem montážním oddělení. Naši mladí kvalifikovaní pracovníci byli ve svých odděleních dobře přijati jako vítaná posila.

 

Vysvědčení Obchodní a průmyslové komory obdrželi z rukou jednatelů Aloise Gsödla, Markuse Gsödla, Hanse Maiera a vedoucího výuky Dominika Bösla. Na svou cestu za novými pracovními úkoly obdrželi kromě přání všeho nejlepšího i doporučení, aby se po celý život stavěli k výzvám profesního života čelem.

 

Vedení společnosti i všichni zaměstnanci jim přejí mnoho úspěchů v profesním i soukromém životě.

 

V současnosti se u nás vzdělává 19 učňů ve dvou oborech. Společnost QUADRUS provádí výuku, aby mohla část poptávky po kvalifikovaných pracovnících pokrýt z řad odborníků, kterým sama poskytla vzdělání.


 


01.09.2020

Zahájení vzdělání ve společnosti QUADRUS Metalltechnik

Dne 1. září odstartovali ve schmidgadenském podniku svůj profesní život tři konstrukční mechanici.

 

Dominik Lutz ze Schwarzenfeldu, Jonas Baumer z Gutenecku a Nicolas Hausmann z Diendorfu se učí v oboru konstrukční mechanik. Počet učňů ve společnosti QUADRUS se tím zvýšil na 19.

 

Nové zaměstnance přivítali jednatelé Alois Gsödl a Hans Maier společně s vedoucím výuky Dominikem Böslem. Po přivítání obdrželi noví zaměstnanci informace o podniku a nadcházejících třech a půl letech výuční doby. Během podrobné exkurze se učni seznámili s celým závodem. Po polední přestávce byla zahájena výuka. Učni si na obrobcích osvojovali základy obrábění kovů.

 

V současné době zaměstnává společnost QUADRUS 19 učňů ve dvou oborech. Odborná závěrečná zkouška jim poskytne pevný základ pro budoucí profesní život. Dobré vzdělání je klíčem k úspěchu: pro samotné mladé lidi i pro rostoucí podnik, kterým jsme a který sází na kvalifikované mladé pracovníky.

 

I v roce 2021 se budou vzdělávat další konstrukční mechanici. Na tato učební místa se můžete hlásit do konce října.

 

Jednatelé i všichni zaměstnanci přejí novým učňům dobrý start do profesního života!

 


16.07.2020

Přicházejí noví podnikoví učni

Své pevné místo v kalendáři má den učňů a rodičů, který se koná v červenci. Ve čtvrtek odpoledne navštívili náš podnik noví učni, kteří u nás v září odstartovali svůj profesní život, a jejich rodiče.

 

Během odpoledne měli rodiče možnost podrobněji poznat společnost QUADRUS a seznámit se s tím, co již 22 let úspěšně děláme.

 

Po krátkém přivítání obdrželi účastníci informace o společnosti QUADRUS a o výuce. Výklad byl zaměřen na vývoj společnosti a koncepci výuky. Následovala prohlídka celého areálu firmy. Ve výrobě se naši návštěvníci zajímali především o impozantní zařízení a stroje.

 

Po prohlídce se během svačiny rozvinula zajímavá diskuse. Rodiče dostali příležitost, aby vedení společnosti a vyučujícímu položili objasňující dotazy.

 

Na závěr se všichni shodli na tom, že se jedná o velmi zajímavou a důležitou akci, protože rodiče mohli nahlédnout do zákulisí podniku, ve kterém se jejich dítě vzdělává.

 

Akce bude mít pokračování v roce 2021.
 


17.03.2020

QUADRUS rozšiřuje svůj strojový park

Více obrázků (1)

Dnes byl náš strojový park v oblasti opracování plochých dílů rozšířen o dva další stroje firmy Timesavers.

 

8 rotačních kartáčů a rychlosti posuvu až 8 m/min zajišťují bezproblémové odstraňování otřepů na našich dílech řezaných laserem.

 

Stroj je navíc vybaven systémem pro rychlou výměnu kartáčů.
 


21.02.2020

Společnost QUADRUS Metalltechnik GmbH děkuje!

Chtěli bychom srdečně poděkovat všem členům jednotek dobrovolných hasičů / pomocníkům a zúčastněným zaměstnancům, kteří nám v pondělí, dne 27. ledna 2020, poskytli účinnou pomoc během požáru odsávacího zařízení v naší budově.
Pouze díky profesionální a hladké spolupráci, rychlému a kompetentnímu zásahu našich zaměstnanců a přivolaných zásahových jednotek (mimo jiné hasičské jednotky ze Schmidgadenu, Stullnu, Nabburgu, Pfreimdu, Schwarzenfeldu a Wolfringu, odborný poradce technických pomocných služeb a záchranná služba) se podařilo dostat požár pod kontrolu v tak krátkém čase.
Celkově můžeme říci, že díky skvělé a rychlé spolupráci škoda nakonec nebyla tak vysoká, jak se zpočátku zdálo.
Dále bychom dnes chtěli poděkovat obecně všem lidem, kteří se jakkoli věnují dobrovolnické činnosti.
Tito lidé naši společnost velice obohacují a zaslouží si naše uznání.
 


20.12.2019

Ocenění dlouholetých zaměstnanců

Na podnikové schůzi v prosinci 2019 předala společnost QUADRUS celkem 7 zaměstnancům diplomy za 10, 15 nebo 20 let odpracovaných v podniku


14.12.2019

Úspěšné absolvování školení prováděných společností REFA

Více obrázků (1)

14 zaměstnanců společnosti QUADRUS se v listopadu a prosinci 2019 zúčastnilo celkem 8 firemních školení prováděných společností REFA.

 

Semináře se dělily na dva tematické komplexy „LEAN v praxi“ a „Komunikace, vedení a projektový management“.


Na konci příslušného bloku školení obdržel každý účastník certifikát společnosti REFA.
 


06.11.2019

QUADRUS rozšiřuje svůj strojový park

Více obrázků (2)

Dnes byl náš strojový park v oblasti zajišťování kvality rozšířen o měřicí stroj firmy Mitutoyo.

 

Díky rozsahu měření 2 000 mm × 3 000 mm lze bezproblémově měřit dlouhé obrobky do hmotnosti 4 000 kg.

 

Stroj je navíc vybaven měřicí hlavou firmy Renishaw se skenovací funkcí.

 


31.10.2019

„Hightech live“ 2019 – naprostý úspěch

Úspěšný projekt „Hightech live“ zažil v okrese Schwandorf své sedmé pokračování. Náš podnik se účastnil pošesté.

 

I v tomto roce se kempu „Hightech-live“ účastnilo 12 žáků středních a reálných škol. Kemp pořádá společnost QUADRUS Metalltechnik v osvědčené spolupráci s firmami HORSCH ve Schwandorfu, emz-Hanauer v Nabburgu, státním školským úřadem ve Schwandorfu a Vzdělávacím institutem bavorského hospodářství (Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft, bbw).

 

V pondělí a úterý nás navštívilo vždy šest studentů. Po uvítání, podnikové exkurzi a představení výuky proběhlo programování, laserové řezání, ohraňování, zahlubování a odhrotování plechových dílů na katamarán. Během této doby se v podniku o účastníky velmi dobře starali dva učni.

 

Leonie Müller a Angelo Wagner, kteří se před 2 roky kempu sami účastnili, se ve společnosti QUADRUS od 1. záři 2019 učí v oboru konstrukční mechanik. Na konci kempu si každý účastník odnášel plechové díly na katamarán, které sám vyrobil, a spoustu informací o společnosti QUADRUS a o výuce. Ve firmě HORSCH proběhla výroba plastových plováků a ve firmě emz následovaly montáž a instalace kompletní elektroniky a solárních modulů pohonu.

 

Na závěr je třeba zmínit, že tento projekt byl z velké části organizován a financován zúčastněnými firmami.
 


10.10.2019

QUADRUS rozšiřuje svůj strojový park

Dnes byl náš strojový park v oddělení třískového obrábění rozšířen o nové obráběcí centrum firmy Mazak.

 

Díky stacionárnímu stolu s délkou 2 300 mm lze bezproblémově opracovávat i dlouhé obrobky, které přesahují oblast stolu.

 

Centrum je navíc vybaveno technologií MAZATROLA SmoothG.

 

Další technické údaje naleznete v sekci „Činnosti“ – „Třískové obrábění“.